Bekendmakingen

Print

Een openbaar onderzoek maakt onderdeel uit van een juridische procedure. Een openbaar onderzoek geeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren te formuleren. Op deze pagina houden we een overzicht bij van alle huidige openbare onderzoeken die te maken hebben met de gemeente Lummen.

Een overzicht van alle openbare onderzoeken, reglementen, retributiereglementen. 

Bekendmakingen gemeentebelastings- en retributiereglementen

Datum goedkeuring

Datum bekendmaking
Gemeenteraadsbesluit
GR 17/12/201828/12/2018Addendum bij het kermisreglement 15/02/2016
GR 17/12/201828/12/2018Huisvuilbelasting 2019
GR 17/12/201828/12/2018Aanvullende belasting op de personenbelasting
GR 17/12/201828/12/2018Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2019
GR 25/06/201803/07/2018

Wijziging tarievenoverzicht buitenschoolse kinderopvang

GR 25/06/201803/07/2018Aanpassing tariefreglement culturele infrastructuur
GR 28/05/201801/06/2018

Aanpassing verhuur-en tariefreglement sportinfrastructuur

GR 16/04/201825/04/2018Goedkeuring retributiereglement voor AED-toestellen en een bijhorend onderhoudscontract
GR 18/12/201722/12/2017Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2018

GR 18/12/2017  

22/12/2017Aanpassing reglement inzake belastingen en retributies op de afgifte van administratieve stukken in kader van de omgevingsvergunning
GR 11/09/201722/09/2017Goedkeuring reglement op de aanrekening van aanmaningskosten op niet betaalde fiscale en niet fiscale schulden
GR 30/03/201705/04/2017Goedkeuring reglement betreffende de inventarisatie van en de heffing op verwaarloosde woningen en gebouwen

GR 30/03/2017

05/04/2017Goedkeuring reglement heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen
GR 20/02/201724/02/2017Goedkeuring reglement op de afgifte van administratieve stukken
GR 16/01/2017
20/01/2017Goedkeuring reglement betreffende de inventarisatie van de heffing op leegstaande woningen, gebouwen en-of kamers

Bekendmakingen reglementen

Datum
goedkeuring
Datum bekendmaking Gemeenteraadsbesluit
GR 27/05/201904/06/2019Aanpassing aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het aanbrengen van oversteekplaatsen voor voetgangers
GR 18/03/201927/03/2019Gebruikersreglement bibliotheek Lummen
GR 18/02/201928/02/2019Aanvullend reglement betreffende het parkeren voor elektrische voertuigen
GR 18/02/201928/02/2019Aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het verkeer in de Oosterhovenstraat, kruispunt Onze-Lieve-Vrouwstraat

GR 18/02/2019

28/02/2019

Aanvullend reglement houdende maatregelen mbt het verkeer buurtweg 60 (doorsteek Schalbroekstraat-Schulensebaan)
GR 21/01/201925/01/2019Algemene voorwaarden gemeentelijk vrijetijdsaanbod
GR 17/12/201828/12/2018Budget 2019
GR 17/12/201828/12/2018Aanpassing HHR studio Mudanza
GR 10/09/201824/09/2018Schoolreglement De Zonnebloem 2018
GR 10/09/201824/09/2018

Reglement uitleenmaterialen  

GR 25/06/20183/7/2018

Wijziging van het huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang

GR 25/06/20182/07/2018

Aanpassing huishoudelijk reglement GCOC Oosterhof

GR 28/05/20181/06/2018Aanvullend reglement houdende maatregelen met betrekking tot het verkeer in het Broedersveld
GR 28/05/20181/06/2018

Politiereglement clubhuizen motorclubs Reglement

GR 18/12/201722/12/2017Lokaal toewijzingsreglement - bejaardenwoningen Helvetiastraat 36

GR 18/12/2017 

22/12/2017Aanpassing verhuur- en tariefreglement sportinfrastructuur
GR 18/12/2017 22/12/2017Aanpassing reglement van de gemeentelijke mantelzorgtoelage
GR 18/12/2017 22/12/2017Aanpassing reglement van de gemeentelijke toelage voor personen met een beperking
GR 24/04/201728/04/2017Goedkeuring reglement voor verkoop van bouwgronden 
GR 16/01/201720/01/2017Aanpassing addendum aan politiecodex GAS LRH-schrapping blauwe zone

 

Bekendmakingen politiereglementen

Datum goedkeuringDatum bekendmakingReglement
CBS 27/12/201811/01/2019Buurtfeest Hertenrodestraat 12 januari 2019 
CBS 27/12/201817/01/2019Fuif van Toen 12 april, KleinTentenFuif 13 april, FermTentenFuif 13 april 2019
CBS 11/12/201817/01/2019Veldtoertocht Linkhout Bike 10 februari 2019
CBS 16/10/201817/01/2019Eventing 't Ros Beyaert 14 april 2019
CBS 05/02/201912/02/2019Autoluwe schooldag gemeenteschool De Zonnebloem 24 april 2019
CBS 12/02/201919/02/2019Dolle Donderdagen Genenbos Lûpt Los zomer 2019
CBS 19/02/201926/02/2019Carnaval Ridders van het Everzwijn 3 maart 2019
CBS 19/02/201905/03/19Motorcross Fun MX 18 en 19 mei 2019
CBS 05/03/1911/03/19Klimaatmars scholen Lummen 14 maart 2019
CBS 05/03/1911/03/19Opendeur Sint-Ferdinand 28 april 2019
CBS 05/03/1911/03/19Foodtruckfestival Joy Events 25 en 26 mei 2019
CBS 19/03/1927/03/19Gemeentetentjes op jaarmarkt 30 april 2019
CBS 26/03/1905/04/019Chirobal Chiro Leouki 31 mei 2019
CBS 02/04/1910/04/19Pop-up café KLJ Linkhout 26, 27 en 28 april 2019
CBS 09/04/1912/04/19Car Wash 18-jarigen Linkhout 14 april 2019
GR 15/04/201919/04/2019Aanvullend reglement mbt tot het verkeer in de Dorpsstraat - invoeren fietsstraat
GR 15/04/201919/04/2019Aanpassing aanvullend reglement betreffende blauwe zone Kerkstraat, Dorpsstraat en het Gemeenteplein
CBS 16/04/1924/04/19Avondjaarmarkt en heropening Dorpsstraat 30 april 2019
CBS 16/04/1924/04/19Schoolfeest basisschool 't Klinkertje 19 mei 2019
CBS 16/04/1924/04/19Straatbarbecue Driehoekstraat 7 juni 2019
CBS 23/04/1906/05/19 Straatbarbecue Priesterse-Heidestraat 6 juli 2019
CBS 30/04/1913/05/19Wielerwedstrijd Schalbroek 8 juni 2019
CBS 07/05/1915/05/19Vespa Happening 2 juni 2019
CBS 07/05/1915/05/19Buurtfeest Hertenrodestraat 15 juni 2019
CBS 14/05/1922/05/19Foodtruckfestival Joy Events 25 en 26 mei 2019 - uitbreiding
CBS 14/05/1922/05/19Meldert Kermist 6 tot 9 september 2019
CBS 21/05/1924/05/19Parking De Kalen Dries 26 mei 2019
CBS 21/05/1924/05/19Baloise Belgium Tour 16 juni 2019
CBS 28/05/1907/06/19Eénrichtingsverkeer in de Loyestraat
CBS 04/06/1912/06/19Buurtfeest 't Klein Dorp 22 juni 2019
   

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het gemengd project voor het bouwen van een mestopslag en exploiteren van een ingedeelde inrichting, Venusbergstraat 1 te 3560 Lummen (02019 - 00030OP/OMV_2018137978).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het gemengd project voor het bouwen van een nieuwe loods aan een bestaand bedrijf en de vroegtijdige hernieuwing van de inrichting voor het produceren van betonproducten, Kanaalstraat 13 te 3560 Lummen (02019-00073OP/OMV_2019019557).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het gemengd project voor het bouwen en exploiteren (klasse 1) van één windturbine (site Puratos), Dellestraat 18 te 3560 Lummen (02019-00084OP/OMV_2019026918).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verkavelen van een perceel in 3 loten voor open bebouwing (loten 1A, 2A en 3A), Kammestraat 25, Kammestraat 27 en Kammestraat 29 te 3560 Lummen (02019-00005V/OMV_2019043235)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bijstellen van verkaveling 00577 van lot 2A (lot voor open bebouwing) in 2 loten voor halfopen bebouwing (00577W1), Groenlarenstraat 78 te 3560 Lummen (02019-00003VB/OMV_2019014149).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, Charles Wellensstraat 16 te 3560 Lummen (02019-00054OP/OMV_2019035005)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, Kerkevennestraat 25 te 3560 Lummen (02019-00051OP/OMV_2019032235).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning, Hoekstraat 1 te 3560 Lummen (02019-00070OP/OMV_2019045931).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van 4 urban villa's (33 sociale woonentiteiten) met ondergrondse parking en aanleggen riolering en omgevingswerken, Ketelstraat 7 ea te Lummen (O2019-00083OP -OMV_2018149687

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het exploiteren van een permanente inrichting voor ruitersport, Kruisstraat z/n te 3560 Lummen (02019 - 00078OP/OMV_2019032456 (gepubliceerd op 16/05/2019)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het opslaan van gevaarlijke stoffen, gebruik transformator en oppompen grondwater, Begijnenbroekstraat 1 te 3560 Lummen (02019-00093OP/OMV_2019044620)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het verbouwen en beperkt uitbreiden van een bestaande eengezinswoning voor mindervalide bewoner en regulariseren van een bestaande carport, een tuinhuis en een pergola, Nieuwstraat 88 te 3560 Lummen (02019-00072OP/OMV_2019037609).

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het herstellen van vijversysteem in het Schulensbroek (in deelgebied Kleenmeulen uitvoeren van graafwerken en vellen van bomen, in deelgebied Schallebroek dijkherstel door kapping achterstallig beheer en herprofilering dijken) te 3560 Lummen (O2019-00045OP/OMV_2019008914)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het plaatsen van een omheining op een terras, Oostereindestraat 9-11 te 3560 Lummen (O2019-00074OP/OMV_2019047916)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het slopen en herbouwen van een zonevreemde woning, doorvoeren zonevreemde functiewijziging van stal/schuur naar opslag, afbreken gebouwen en kappen van 5 bomen, Ashoekstraat 19 te 3560 Lummen (O2019-00086OP/OMV_2019039836)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bouwen van een tuinhuis, Kraaibergstraat 14B te 3560 Lummen (O2019-00077OP/OMV_2019049544)

Bekendmaking openbaar onderzoek voor het bijstellen verkavelingsvoorschriften Lot B verkaveling 910W3, Leeuwerikstraat te 3560 Lummen (O2019-00007VB/OMV_2019054315)

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het bouwen van een poolhouse en zwembad 6 Septemberstraat 36 te 3560 Lummen (O2019-00050OP/OMV2019018020)

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het bouwen van een poolhouse en zwembad 6 Septemberstraat 36 te 3560 Lummen (O2019-00066OP/OMV2019041628)

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het bouwen van een poolhouse en zwembad 6 Septemberstraat 36 te 3560 Lummen (O2019-00075OP/OMV2019049018)

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het bouwen van een poolhouse en zwembad 6 Septemberstraat 36 te 3560 Lummen (O2019-00077OP/OMV2019049544) 

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage of carport Kruienstraat 58 te 3560 Lummen (O2019-00076OP/OMV2019043028)

Beslissingen omgevingsvergunning

Openbare onderzoeken overige dossiers

Bekendmaking openbaar onderzoek waterbeheerplanning  

  • Termijn openbaar onderzoek: 19/12/2018 - 18/06/2019
  • informatie

 Bekendmaking openbaar onderzoek voor de wijziging van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

 Bekendmaking openbaar onderzoek over Landinrichtingsplan (LIP) “Mijn Mangelbeek"

Beslissingen overige dossiers

Administratief centrum

Telefoon
013 390 590

Openingsuren en sluitingsdagen

(01/07/2019 tot en met 31/08/2019)
Openingsuren
1 jul 2019 tot 31 aug 2019
ma
-
di
-
wo
-
do
-
vr
-
(01/09/2018 tot en met 30/06/2019)
Openingsuren
1 sep 2018 tot 30 jun 2019
ma
-
di
-
wo
-
-
do
-
-
vr
-
-
Checking status
Checking status
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox