Word jij onze nieuwe collega?

Op deze pagina's vind je een overzicht van de huidige vacatures van het gemeentebestuur en het OCMW van Lummen. Je leest hier ook waar je terechtkan voor meer informatie en hoe je moet solliciteren. Als er op dit moment geen openstaande vacatures zijn die aansluiten bij je competenties en interesseveld, kan je jezelf ook kandidaat stellen voor eventuele toekomstige vacatures door een spontane sollicitatie. 

Ben jij het ontbrekende puzzelstukje?

Maatschappelijk assistent

Het OCMW-Lummen is op zoek naar 2 maatschappelijk assistenten (m/v/x) voor de tijdelijke vervanging van een collega afwezig wegens zwangerschapsverlof en uitbreiding van uren.

Functie

Het Lokaal Bestuur Lummen heeft een breed aanbod van diensten die een belangrijke plaats innemen in het welzijnsaanbod van de gemeente.  Klantvriendelijkheid, professionaliteit en maatschappelijke betrokkenheid zijn belangrijke waarden binnen onze werking.

Ter vervanging van een collega en wegens uitbreiding van uren zijn wij zo snel als mogelijk op zoek naar een dynamische en sociaal geëngageerde maatschappelijk assistent.

Als maatschappelijk assistent heb je de opdracht om de personen, gezinnen en hulpbehoevenden te helpen bij het opheffen of verbeteren van de noodsituaties waarin zij zich bevinden en ben je verantwoordelijk voor de realisatie van een effectieve en efficiënte cliëntwerking en projectbegeleiding.

Gedurende de periode van tewerkstelling zal je ingeschakeld worden binnen de sociale dienst, de thuiszorgdienst en/of de werking van de service flats.

We zijn op zoek naar een voltijdse maatschappelijk assistent en een deeltijds maatschappelijk assistent.

Heb je interesse, aarzel niet om contact te nemen.

Profiel

Je bent in het bezit van een diploma bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of daarmee gelijkgesteld, of je bent in het bezit van een diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of daarmee gelijkgesteld of een diploma van gegradueerde maatschappelijk werk.

Met het diploma van gegradueerde maatschappelijk werk kan je enkel tewerkgesteld worden binnen de werking van de thuiszorg of de service flats.

Aanbod

 • contract bepaalde duur, +/-4 maanden
 • zowel voltijdse als deeltijdse tewerkstelling mogelijk
 • vergoeding volgens de geldende weddeschalen (niveau B1-B2-B3), brutoloon min. € 2509,44 max. € 4229,18 per maand (zonder haard- of standplaatsvergoeding)
 • maaltijdcheques van € 6
 • fietsvergoeding van € 0,24/km
 • mogelijkheid tot glijdende uren
 • interessante verlofregeling van min. 26 dagen op jaarbasis
 • aangename en gezinsvriendelijke werkomgeving

Neem gerust contact op met de personeelsdienst voor een persoonlijke simulatie​.

Plaats tewerkstelling

OCMW LUMMEN
Gemeenteplein 13 3560 LUMMEN

Bijlage: functiebeschrijving m.a.

Waar en hoe solliciteren?

 • solliciteren via motivatiebrief, cv en kopie van je diploma te versturen per post of via e-mail
 • sollicitaties tot en met 30 september 2020
 • de eerste selectie zal gebeuren obv motivatiebrief en cv
 • de geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek

Meer informatie
OCMW-Lummen
Kim Degol
013 390 435
sollicitaties@lummen.be

Deskundige vrije tijd

Wij zijn op zoek naar een voltijds (38/38e) deskundige vrije tijd (m/v/x) voor de tijdelijke vervanging van een collega afwezig wegens zwangerschapsverlof. 

Functie

Het Lokaal Bestuur Lummen heeft een breed aanbod van diensten die een belangrijke plaats innemen in het welzijnsaanbod van de gemeente. Klantvriendelijkheid, professionaliteit en maatschappelijke betrokkenheid zijn belangrijke waarden binnen onze werking.

Je ondersteunt het diensthoofd vrije tijd en zorgt voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het gemeentelijk beleid m.b.t. jeugd, toerisme, erfgoed en lokale evenementen.

Heb je interesse, aarzel niet om contact te nemen.

Profiel

Je bent in het bezit van een diploma niveau professionele bachelor.

Aanbod

 • contract bepaalde duur, +/- 4 maanden
 • voltijds
 • vergoeding volgens de geldende weddeschalen (niveau B1-B2-B3), brutoloon min. € 2509,44 max. € 4229,18 per maand (zonder haard- of standplaatsvergoeding)
 • maaltijdcheques van € 6
 • fietsvergoeding van € 0,24/km
 • mogelijkheid tot glijdende uren
 • interessante verlofregeling van 31 verlofdagen op jaarbasis
 • aangename en gezinsvriendelijke werkomgeving
 • indiensttreding is voorzien vanaf 9 november 2020

Neem gerust contact op met de personeelsdienst voor een persoonlijke loonsimulatie.

Plaats tewerkstelling

GCOC Oosterhof
Dokter Vanderhoeydonckstraat 56
3560 LUMMEN

Bijlage: functiebeschrijving deskundige vrije tijd

Waar en hoe solliciteren?

 • Via e-mail: sollicitaties@lummen.be 
 • Per brief: GEMEENTEBESTUUR LUMMEN, Tav. Annie Beets, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen
   
 • solliciteren via motivatiebrief, cv en kopie van je diploma te versturen per post of via e-mail
 • sollicitaties tot en met 30 september 2020
 • de eerste selectie zal gebeuren obv motivatiebrief en cv
 • de geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek

Meer informatie
Gemeentebestuur Lummen
Annie Beets
013 390 430
sollicitaties@lummen.be

Zorgkundige woonzorgcentrum

Wij zijn momenteel op zoek naar 2 halftijdse zorgkundigen (m/v/x) voor woonzorgcentrum het Meerlehof, voor de vervanging van afwezige personeelsleden.  Heb je interesse, aarzel niet om contact te nemen.

Functie

Je werkt op de dienst verpleging en verzorging onder leiding van de afdelingsverantwoordelijke en de hoofdverpleegkundige.

Je creëert een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de bewoners door een optimale en deskundige hulp- en zorgverlening.

Het gaat om een halftijdse betrekking (gemiddeld 19 uren per week).

Profiel

 • Je bent houder van een diploma, brevet of getuigschrift van verzorgende
 • Je bent geregistreerd als zorgkundige

Aanbod

 • een aantrekkelijke job in een dynamisch team
 • diverse extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer, ...)
 • filevriendelijke ligging
 • officieel loonbarema
 • mogelijke overname relevante anciënniteit
 • zaterdag- en zondagvergoeding 100%
 • avondvergoeding
 • interessante verlofregeling
 • aangename en gezinsvriendelijke werkomgeving
 • brutomaandloon halftijds C-niveau min. €963,69 en max. €1621,56
 • brutomaandloon halftijds D-niveau min. €945,91 en max. €1472,20

Neem gerust contact op met de personeelsdienst voor een persoonlijke simulatie​.

Interesse?
Je sollicitatie met motivatiebrief, CV en diploma kan je sturen naar Gert Lenaerts, Wijngaardstraat 15, 3560 Lummen of gert.lenaerts@lummen.be

Meer informatie
Woonzorgcentrum het Meerlehof
Lenaerts Gert (hoofdverpleegkundige)
013 521 354
gert.lenaerts@lummen.be
 

Toezichter sportcomplex Vijfsprong (bijverdienste)

Als toezichter van sportcomplex Vijfsprong ben je het eerste aanspreekpunt voor bezoekers van de sporthal. Je bent verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de accommodatie en het toezicht tijdens het gebruik. Je basistaken zijn:

 • Onthaal en opvang van gebruikers van het sportcomplex
 • Onderhoud en schoonmaak van de accommodatie (sportvloer, kleedkamers, etc.)
 • Toezicht op het correct gebruik van de sporthal en het zwembad
 • Assistentie bieden bij het klaarzetten van sportmateriaal, tribune, etc.

Je werkt mee in een team van 6 toezichters die samen instaan voor de permanentie in het sportcomplex op zaterdagen en zondagen. De werkuren zijn variabel en worden in teamverband besproken. Je moet zeker niet elk weekend werken. 

Het gaat om een contractuele aanstelling voor bepaalde duur met variabele uren die maandelijks worden afgesproken al naargelang de noodzakelijkheid van de dienst in niveau E - 0 dienstjaren (Bruto +- 11,00 euro/uur). Het is een ideale bijverdienste.

Heb je interesse?

Je kan meer informatie opvragen en je kandidaat stellen bij Jeroen Belmans, diensthoofd Sport via 013 390 490 of jeroen.belmans@lummen.be

Verpleegkundige woonzorgcentrum

Wij zijn regelmatig op zoek naar verpleegkundigen (m/v/x) voor het woonzorgcentrum het Meerlehof, heb je interesse, aarzel niet om contact te nemen.

Functie

Onder leiding van de afdelingsverantwoordelijke creëer je een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de bewoners.

Profiel

Je bent houder van een brevet van ziekenhuisverpleegkundige of in het bezit van een diploma gegradueerd verpleegkundige.

Aanbod

 • een aantrekkelijke job in een dynamisch team
 • diverse extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer, ...)
 • filevriendelijke ligging
 • officieel loonbarema
 • mogelijke overname relevante anciënniteit
 • zaterdag- en zondagvergoeding 100%
 • avondvergoeding
 • interessante verlofregeling
 • aangename en gezinsvriendelijke werkomgeving
 • brutomaandloon voltijds min. €2261,64 en max. €3776,52.

Neem gerust contact op met de personeelsdienst voor een persoonlijke simulatie​.

Interesse?
Je sollicitatie met motivatiebrief, CV en diploma kan je sturen naar Gert Lenaerts, Wijngaardstraat 15, 3560 Lummen of gert.lenaerts@lummen.be

Meer informatie
Woonzorgcentrum
Lenaerts Gert (hoofdverpleegkundige)
013 521 354
gert.lenaerts@lummen.be
 

onderhoudsmedewerker thuiszorgdienst

Wij zijn op zoek naar 3  onderhoudsmedewerkers (m/v/x) voor de thuiszorgdienst.

Functie

Je verricht het normale poetswerk aan huis bij senioren op het grondgebied Lummen en Halen.  Je poetst bij mensen die tijdelijk of blijvend niet meer zelf kunnen instaan voor hun onderhoud o.w.v. ouderdom, ziekte, ...

Profiel

 • Zelfstandig kunnen werken
 • Kennis van het poetswerk
 • Omgang met senioren

Aanbod

 • een aantrekkelijke job in een dynamisch team
 • diverse extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,  fietsvergoeding, ...)
 • geen avond- of weekendwerk
 • mogelijke overname relevante anciënniteit
 • interessante verlofregeling
 • brutomaandloon niveau E1-E3 deeltijds (19/38e) min. €942,35 max. €1177,05), voltijds (38/38e) min. €1884,70 max. €2354,10. Loonsimulaties kunnen opgevraagd worden
 • mogelijkheid tot contract onbepaalde duur na 3 maanden in dienst
 • uurrooster in samenspraak met de verantwoordelijke
 • starten met contract van 20u, mogelijkheid tot uitbreiding aantal uren contract

Interesse?

Je sollicitatie kan je sturen naar Elke Somers, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen, tel. 013/390 530 of thuiszorgdienst@lummen.be

 

 

Spontaan solliciteren

Wil je je kandidaat stellen voor toekomstige vacatures? Dat kan.

Bij het gemeentebestuur kan je spontaan solliciteren aan de hand van een motivatiebrief, een afschrift van je diploma en een curriculum vitae. Stuur je brief naar het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen.

Bij het OCMW kan je spontaan solliciteren door het sollicitatieformulier in te vullen dat je hieronder terugvindt. Als er dan een functie vrijkomt die aansluit bij je interesses en/of diploma, zullen we je hiervan op de hoogte brengen. Het sollicitatieformulier bezorg je aan de personeelsdienst van het OCMW.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox