Word jij onze nieuwe collega?

Op deze pagina's vind je een overzicht van de huidige vacatures van het gemeentebestuur en het OCMW van Lummen. Je leest hier ook waar je terechtkan voor meer informatie en hoe je moet solliciteren. Als er op dit moment geen openstaande vacatures zijn die aansluiten bij je competenties en interesseveld, kan je jezelf ook kandidaat stellen voor eventuele toekomstige vacatures door een spontane sollicitatie. 

Afdelingshoofd personeel en administratie

niveau Av • 100% • statutair • aanwerving + aanleg werfreserve • universitair diploma
Je staat in voor de coördinatie, voorbereiding en opvolging van een strategisch en integraal personeelsbeleid en -beheer. Daarnaast zorg je voor de voorbereiding en opvolging van de administratieve processen binnen de dienst van het secretariaat.

 
Aanbod
Een aantrekkelijke job in een dynamisch team, diverse extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, ...), mogelijke overname relevante anciënniteit uit privésector of zelfstandige activiteit tot een maximum van 10 jaar. 

Het loon voor de functie op niveau Av is min. 3.107,98 euro en max. 5.469,19 euro

Ben jij het die we zoeken?

Stuur dan uiterlijk op 10 mei 2019 jouw motivatiebrief, cv en een kopie van je diploma of getuigschrift naar het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 13 in 3560 Lummen.
De kandidaturen kunnen ingediend worden op de volgende manieren:
 • a) door een per post aangetekend verzonden sollicitatiebrief;
 • b) door overhandiging aan de personeelsdienst tegen ontvangstbewijs;
 • c) via e-mail gericht aan de personeelsdienst. 
Meer info

Bibliothecaris

niveau Bv • 100% • contractueel • onbepaalde duur • aanwerving + aanleg werfreserve • bachelordiploma
Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de bibliotheek en het garanderen van een kwalitatieve dienstverlening.

Aanbod
Een aantrekkelijke job in een dynamisch team, diverse extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, ...), mogelijke overname relevante anciënniteit uit privésector of zelfstandige activiteit tot een maximum van 10 jaar. Het loon voor de functie op niveau Bv is min. 2.486,38 euro en max. 4.146,34 euro

Ben jij het die we zoeken?
Stuur dan uiterlijk op 10 mei 2019 jouw motivatiebrief, cv en een kopie van je diploma of getuigschrift naar het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 13 in 3560 Lummen. De kandidaturen kunnen ingediend worden op de volgende manieren:

 • a) door een per post aangetekend verzonden sollicitatiebrief;
 • b) door overhandiging aan de personeelsdienst tegen ontvangstbewijs;
 • c) via e-mail gericht aan de personeelsdienst. 

Meer info
013 390 430 - personeelsdienst@lummen.be 

Deskundige ICT

niveau Bv • 100% • contractueel • onbepaalde duur • aanwerving + aanleg werfreserve • bachelordiploma (schoolverlaters zijn ook toegelaten)
Je beheert, beveiligt en onderhoudt de gehele ICT-infrastructuur van gemeente en OCMW. Je zorgt voor de algemene werking van het datamanagement en de technische ondersteuning van de diensten, met het oog op een vlotte, veilige en efficiënte dienstverlening.

Gemeente en OCMW Lummen werken met MS Office, Windows clients en serveromgeving, virtualisatie (VWware), Central Storage oplossinggen (NAS/SAN), Backup en Restore oplossingen, Active Directory, MS Exchange, MS SQL, netwerksystemen. 

Aanbod
Een aantrekkelijke job in een dynamisch team, diverse extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, ...), mogelijke overname relevante anciënniteit uit privésector of zelfstandige activiteit tot een maximum van 10 jaar. Het loon voor de functie op niveau Bv is min. 2.486,38 euro en max. 4.146,34 euro

Ben jij het die we zoeken?
Stuur dan uiterlijk op 10 mei 2019 jouw motivatiebrief, cv en een kopie van je diploma of getuigschrift naar het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 13 in 3560 Lummen. De kandidaturen kunnen ingediend worden op de volgende manieren:

 • a) door een per post aangetekend verzonden sollicitatiebrief;
 • b) door overhandiging aan de personeelsdienst tegen ontvangstbewijs;
 • c) via e-mail gericht aan de personeelsdienst. 

Meer info
013 390 430 - personeelsdienst@lummen.be 

Deskundige facility

niveau Bv • 100% • contractueel • onbepaalde duur • aanwerving + aanleg werfreserve • bachelordiploma
Je waakt over de goede conditie van de gemeentelijke gebouwen door middel van een doordacht ontwerp en een doeltreffend onderhoud. Je zorgt ook voor de aansturing van de interne poetsploeg.

Aanbod
Een aantrekkelijke job in een dynamisch team, diverse extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, ...), mogelijke overname relevante anciënniteit uit privésector of zelfstandige activiteit tot een maximum van 10 jaar. Het loon voor de functie op niveau Bv is min. 2.486,38 euro en max. 4.146,34 euro

Ben jij het die we zoeken?
Stuur dan uiterlijk op 10 mei 2019 jouw motivatiebrief, cv en een kopie van je diploma of getuigschrift naar het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 13 in 3560 Lummen. De kandidaturen kunnen ingediend worden op de volgende manieren:

 • a) door een per post aangetekend verzonden sollicitatiebrief;
 • b) door overhandiging aan de personeelsdienst tegen ontvangstbewijs;
 • c) via e-mail gericht aan de personeelsdienst. 

Meer info
013 390 430 - personeelsdienst@lummen.be 

2 Deskundigen omgeving

niveau Bv • 100% • contractueel • onbepaalde duur • aanwerving + aanleg werfreserve • bachelordiploma (bij voorkeur richting architectuur, bouwkunde of aanverwante) • Affiniteit met de materie is een pluspunt
Je ondersteunt de omgevingsambtenaar bij de dagelijkse werking van de dienst met betrekking tot vergunningen. Hierbij kan je jezelf wetten, reglementen en voorschriften snel eigen maken en juist interpreteren.

Aanbod
Een aantrekkelijke job in een dynamisch team, diverse extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, ...), mogelijke overname relevante anciënniteit uit privésector of zelfstandige activiteit tot een maximum van 10 jaar. Het loon voor de functie op niveau Bv is min. 2.486,38 euro en max. 4.146,34 euro

Ben jij het die we zoeken?
Stuur dan uiterlijk op 10 mei 2019 jouw motivatiebrief, cv en een kopie van je diploma of getuigschrift naar het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 13 in 3560 Lummen. De kandidaturen kunnen ingediend worden op de volgende manieren:

 • a) door een per post aangetekend verzonden sollicitatiebrief;
 • b) door overhandiging aan de personeelsdienst tegen ontvangstbewijs;
 • c) via e-mail gericht aan de personeelsdienst. 

Meer info
013 390 430 - personeelsdienst@lummen.be 

Deskundige overheidsopdrachten

niveau Bv • 100% • contractueel • onbepaalde duur • aanwerving + aanleg werfreserve • bachelordiploma
Het coördineren en correct administratief afhandelen van dossiers voor opdrachten van werken, leveringen en diensten binnen de geldende reglementering.

Aanbod
Een aantrekkelijke job in een dynamisch team, diverse extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, ...), mogelijke overname relevante anciënniteit uit privésector of zelfstandige activiteit tot een maximum van 10 jaar. Het loon voor de functie op niveau Bv is min. 2.486,38 euro en max. 4.146,34 euro

Ben jij het die we zoeken?
Stuur dan uiterlijk op 10 mei 2019 jouw motivatiebrief, cv en een kopie van je diploma of getuigschrift naar het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 13 in 3560 Lummen. De kandidaturen kunnen ingediend worden op de volgende manieren:

 • a) door een per post aangetekend verzonden sollicitatiebrief;
 • b) door overhandiging aan de personeelsdienst tegen ontvangstbewijs;
 • c) via e-mail gericht aan de personeelsdienst. 

Meer info
013 390 430 - personeelsdienst@lummen.be 

Preventieadviseur

niveau Bv • 100% • statutair • aanwerving + aanleg werfreserve • bachelordiploma en een getuigschrift preventieadviseur niveau II binnen een termijn van twee jaar na aanstelling behalen of houder zijn van dit getuigschrift.
Je hebt een adviserende en controlerende rol inzake veiligheid, welzijn en  gezondheid op het werk. Deze functie wordt gecombineerd met de gemeentelijke opdracht inzake noodplanning.

Aanbod
Een aantrekkelijke job in een dynamisch team, diverse extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, ...), mogelijke overname relevante anciënniteit uit privésector of zelfstandige activiteit tot een maximum van 10 jaar. Het loon voor de functie op niveau Bv is min. 2.486,38 euro en max. 4.146,34 euro

Ben jij het die we zoeken?
Stuur dan uiterlijk op 10 mei 2019 jouw motivatiebrief, cv en een kopie van je diploma of getuigschrift naar het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 13 in 3560 Lummen. De kandidaturen kunnen ingediend worden op de volgende manieren:

 • a) door een per post aangetekend verzonden sollicitatiebrief;
 • b) door overhandiging aan de personeelsdienst tegen ontvangstbewijs;
 • c) via e-mail gericht aan de personeelsdienst. 

Meer info
013 390 430 - personeelsdienst@lummen.be 

Keukenmedewerker Woonzorgcentrum Meerlehof

Wij zijn op zoek naar een keukenmedewerker (E1-E3) voor ons woonzorgcentrum Het Meerlehof voor de vervanging van afwezige personeelsleden. Als keukenmedewerker zorg je voor een mooie presentatie en een vlotte bediening van de maaltijden voor de bewoners. Tevens zorg je ervoor dat de (uitrusting van de) keuken, het restaurant en alle keukenruimten aan alle hygiënische voorschriften voldoen. Je werkt via een variabel uurrooster. Het gaat over een halftijdse functie van 19u/week.

Aanbod
Een aantrekkelijke job in een dynamisch team, diverse extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, ...), officieel loonbarema, mogelijke overname relevante anciënniteit, zaterdag- en zondagvergoeding 100%, interessante verlofregeling, fietsvergoeding, aangename en gezinsvriendelijke werkomgeving.
 
Interesse?

Stuur je gemotiveerde brief en cv naar Woonzorgcentrum Meerlehof, Wijngaardstraat 15 te 3560 LUMMEN of per e-mail naar marc.gijbels@lummen.be

Meer info
Woonzorgcentrum Meerlehof
013 521 354

 

Zorgkundige Woonzorgcentrum Meerlehof

Het woonzorgcentrum Meerlehof is momenteel op zoek naar 2 halftijdse zorgkundigen voor de vervanging van afwezige personeelsleden.  Je werkt op de dienst verpleging en verzorging o.l.v. de afdelingsverantwoordelijke en de hoofdverpleegkundige. Je creëert een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de bejaarden, door een optimale en deskundige hulp- en zorgverlening. Het gaat om een halftijdse betrekking (gemiddeld 19 uren per week).

Profiel
 • Je bent houder van een diploma, brevet of getuigschrift van verzorgende.
 • Je bent geregistreerd als zorgkundige.

Aanbod
Een aantrekkelijke job in een dynamisch team, diverse extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, ...), officieel loonbarema, mogelijke overname relevante anciënniteit, zaterdag- en zondagvergoeding 100%, avondvergoeding, interessante verlofregeling, fietsvergoeding, aangename en gezinsvriendelijke werkomgeving. 

Interesse?
Je sollicitatie met motivatiebrief, CV en diploma kan je sturen naar Woonzorgcentrum Meerlehof 
Wijngaardstraat 15, 3560 Lummen of per e-mail naar gert.lenaerts@lummen.be

Meer informatie
Woonzorgcentrum
Lenaerts Gert (hoofdverpleegkundige)
013 521 354
gert.lenaerts@lummen.be

Verpleegkundige Woonzorgcentrum Meerlehof

Het woonzorgcentrum Het Meerlehof is momenteel op zoek naar gedreven kandidaten (m/v) voor de functie van verpleegkundige. Onder leiding van de afdelingsverantwoordelijke creëer je een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de bewoners. Zowel deeltijds als voltijds mogelijk.

Profiel
Je bent houder van een brevet van ziekenhuisverpleegkundige of in het bezit van een diploma gegradueerd verpleegkundige.
 
Aanbod
Een aantrekkelijke job in een dynamisch team, diverse extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, ...), officieel loonbarema, mogelijke overname relevante anciënniteit, zaterdag- en zondagvergoeding 100%, avondvergoeding, interessante verlofregeling, fietsvergoeding, aangename en gezinsvriendelijke werkomgeving. 
 
Interesse?
Je sollicitatie met motivatiebrief, CV en diploma kan je sturen naar Woonzorgcentrum Meerlehof 
Wijngaardstraat 15, 3560 Lummen of per e-mail naar gert.lenaerts@lummen.be
 
Meer informatie
Woonzorgcentrum
Lenaerts Gert (hoofdverpleegkundige)
013 521 354
gert.lenaerts@lummen.be
 

Spontaan solliciteren

Wil je je kandidaat stellen voor toekomstige vacatures? Dat kan.

Bij het gemeentebestuur kan je spontaan solliciteren aan de hand van een motivatiebrief, een afschrift van je diploma en een curriculum vitae. Stuur je brief naar het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen.

Bij het OCMW kan je spontaan solliciteren door het sollicitatieformulier in te vullen dat je hieronder terugvindt. Als er dan een functie vrijkomt die aansluit bij je interesses en/of diploma, zullen we je hiervan op de hoogte brengen. Het sollicitatieformulier bezorg je aan de personeelsdienst van het OCMW.

Administratief centrum

Telefoon
013 390 590

Openingsuren en sluitingsdagen

(01/07/2018 tot en met 31/08/2018)
Openingsuren
1 jul 2018 tot 31 aug 2018
ma
-
di
-
wo
-
do
-
vr
-
Sluitingsdagen
(01/09/2018 tot en met 30/06/2019)
Openingsuren
1 sep 2018 tot 30 jun 2019
ma
-
di
-
wo
-
-
do
-
-
vr
-
-
Checking status
Checking status
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox