Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

De gemeente heeft met verschillende partners een samenwerkingsverband. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle samenwerkingsverbanden met telkens de oprichtingsakte en de statuten terug. 

De Watergroep is een autonoom Vlaams waterbedrijf dat producten en diensten aanbiedt in de gehele waterketen. Daarnaast zorgen zij voor een economisch en ecologisch verantwoord beheer van alle schakels in deze waterketen: regenwater, grond- en oppervlaktewater, drinkwater, proceswater en afvalwater.

De Vlaamse bosgroepen zijn dé referentie voor privé-bos: het zijn vzw’s die de private boseigenaars ondersteunen bij het beheer van hun bos. Dat betekent niet dat alle bossen op dezelfde manier beheerd moeten worden. Elke eigenaar heeft zijn visie en legt zijn eigen klemtonen.

De Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen (KBM) is een sociale huisvestingsmaatschappij die sociale huurwoningen verhuurt en beheert in West-Limburg en daarmee zowat de grootste huiseigenaar is in de regio.

De Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer is een intergemeentelijke organisatie van Halen, Herk-de-Stad en Lummen. De vereniging heeft tot doel de verdere uitbouw van het "Schulensmeer", als zone voor openbaar nut en dit op basis van de volgende en dit op basis van de volgende 3 pijlers: sport – natuur – toerisme.  

Als lokale sociale huisvestingsmaatschappij bouwt en verkoopt Vooruitzien sociale woningen in het werkgebied West- en Midden Limburg.

Fluvius is een Belgische werkmaatschappij voor distributienetbeheer van elektriciteit en aardgas in een aantal gemeenten van Vlaanderen. 

CIPAL helpt lokale en provinciale overheden in Vlaanderen om hun dienstverleningsopdracht efficiënt uit te voeren. 

Het Limburgs Steunpunt Lokaal Sociaal Beleid (LSB²) is een netwerk dat lokale beleidsmensen, leidinggevende ambtenaren en praktijkwerkers uit lokale besturen ondersteunt in hun opdracht de sociale grondrechten van alle burgers te garanderen. 

Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of ben je een leefloongerechtigde, en voel je je niet klaar om in het gewone arbeidscircuit aan de slag te gaan? Dan kom je misschien in aanmerking voor wijk-werken. Wijk-werken houdt in dat je enkele uren per week klusjes uitvoert bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. 

Het aanbieden van betaalbare woningen in een goede prijs- kwaliteitsverhouding aan de laagste inkomenscategorieën en meest kansarmen. Dit doet het SVPWL via het opzetten van onderverhuringssystemen: het SVPWL huurt een woning van een eigenaar en verhuurt verder aan een bewoner.

De vereniging heeft tot doel het gemeenschappelijk belang van de deelnemers te reali­seren in de uitbouw van de zorg voor personen met een handicap in Limburg door het be­heren van haar instellingen en daartoe alle mid­delen aan te wen­den.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox