Overlijden

Bij een overlijden wordt er een akte van overlijden opgesteld. Deze akte bevat onder andere het moment van overlijden en de identiteit van de overledene.

Akte van overlijden

Deze akte bevat onder andere het moment van overlijden en de identiteit van de overledene. Deze akte wordt opgemaakt in de gemeente/stad waar de persoon overleden is en moet dus ook daar opgevraagd worden.

Orgaandonatie

De Belgische wetgeving is gebaseerd op het principe van de veronderstelde toestemming betreffende donatie van menselijk lichaamsmateriaal (organen, weefsels en cellen). Dit betekent dat iedereen geacht wordt in te stemmen met de donatie van zijn lichaamsmateriaal na overlijden. Je kan echter je uitdrukkelijke wil vastleggen. Op die manier wordt je aanvaarding of weigering geregistreerd en kan je familie zich niet meer verzetten tegen jouw beslissing. Deze verklaring kan je op 3 verschillende manieren laten vastleggen:
- bij je huisarts
- via de website www.mijngezondheid.be
- aan het loket bij je gemeentebestuur

Meer informatie vind je hier: www.beldonor.be of bij de dienst burgerzaken: 013/390.470

Euthanasie

Je kan een wilsverklaring tot euthanasie opmaken. Deze is maximum 5 jaar geldig. Je moet ze opstellen in aanwezigheid van twee getuigen waarvan minstens één geen materieel belang mag hebben bij je overlijden. Ook moet je minstens één vertrouwenspersoon opgeven. Je verklaring kan (gratis) geregistreerd worden op de dienst burgerzaken. Deze registratie is wenselijk maar niet verplicht. Registratie op de gemeente geeft een bijkomende garantie dat meer mensen op de hoogte zijn van je wensen. Meer informatie vind je op de website www.leif.be

Wijze van teraardebestelling

Je kan laten vastleggen wat je wenst dat er met je lichaam gebeurt na overlijden in een ’Verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling‘. Je verklaring kan (gratis) geregistreerd worden op de dienst burgerzaken. Deze registratie is wenselijk maar niet verplicht. Registratie op de gemeente geeft een bijkomende garantie dat meer mensen op de hoogte zijn van je wensen. Meer informatie vind je op de website www.leif.be

 

Hulp bij overlijden

Jouw leven wordt doorkruist door de dood van een dierbare. Dit is één van de meest ingrijpende en verdrietigste gebeurtenissen in een mensenleven. Je moet niet enkel voorgoed afscheid nemen maar je moet ook een heleboel administratieve en financiële zaken regelen.In de eerste plaats neem je contact met een begrafenisondernemer. Zij geven je vaak ook heel veel informatie.Heb je toch vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze sociale dienst.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox