Ongeschikte en onbewoonbare woningen

Print

De Vlaamse Wooncode legt via minimale kwaliteitsnormen vast dat elke woning in Vlaanderen moet beschikken over voldoende en veilige verwarmingsmogelijkheden, voldoende verlichting en verluchting, veilige elektriciteits- en stookolie- of gasinstallaties en elementaire sanitaire voorzieningen. Als je woning niet voldoet aan  de minimale kwaliteitsnormen kan ze ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden.

Onbewoonbare woning

Een woning is onbewoonbaar als ze gebreken vertoont die onmiskenbaar een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden. De onbewoonbaarverklaring kan leiden tot het stopzetten van de bewoning. 

  • De burgemeester verklaart de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar op basis van het deskundig verslag van zijn medewerker handhaving woningkwaliteit, op basis van het advies van de gewestelijke ambtenaar en na het horen van de eigenaar en huurder.
  • Na het besluit van de burgemeester en na het doorlopen van de voorziene beroepsperiode, wordt de woning opgenomen in de inventaris ongeschikt - onbewoonbaar.
  • Jaarlijks moet de eigenaar van een woning op deze lijst een heffing betalen.

Ongeschikte woning

Een woning is ongeschikt als die niet beantwoordt aan de vereisten van stabiliteit, bouwfysica, veiligheid of minimaal comfort. Met de ongeschiktheidsverklaring wordt geen einde aan de bewoning gemaakt.

  • De burgemeester verklaart de woning ongeschikt op basis van het deskundig verslag van zijn medewerker handhaving woningkwaliteit, op basis van het advies van de gewestelijke ambtenaar en na het horen van de eigenaar en huurder.
  • Na het besluit van de burgemeester en na het doorlopen van de voorziene beroepsperiode, wordt de woning opgenomen in de inventaris ongeschikt - onbewoonbaar.
  • Jaarlijks moet de eigenaar van een woning op deze lijst een heffing betalen.

Verwaarloosde woning

Een woning wordt opgenomen in een register van verwaarloosde gebouwen/woningen als de woning minimaal 9 punten scoort op het technisch verslag. Aan het verslag wordt minstens één foto toegevoegd. Jaarlijks moet de eigenaar van een woning op deze lijst een heffing betalen.

Administratief centrum

Telefoon
013 390 590

Openingsuren en sluitingsdagen

(01/07/2019 tot en met 31/08/2019)
Openingsuren
1 jul 2019 tot 31 aug 2019
ma
-
di
-
wo
-
do
-
vr
-
Openingsuren
ma
-
di
-
wo
-
-
do
-
-
vr
-
-
Checking status
Checking status
Sluitingsdagen

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox