Wegenwerken

Print

Het gemeentebestuur zorgt voor de aanleg en het onderhoud van alle gemeentewegen. Een overzicht van alle recente en toekomstige werken kan je hier terugvinden. 

Werken Meldert: Aangepaste dienstregeling De Lijn

Alle werken met hinder voor doorgaand verkeer vind je via de website: www.wegenwerken.be

Derde rijstrook E314 Heusden-Zolder

Op de E314 in Heusden-Zolder start de laatste fase, met de aanleg van de extra rijstrook en vernieuwing van de snelweg in de richting Nederland. Vanaf maandagavond 20 mei wordt de verkeerssituatie stapsgewijs gewijzigd. Vanaf woensdagochtend 22 mei zal al het verkeer dan op twee versmalde rijstroken in elke richting rijden op de noordelijke weghelft. De op- en afrit 27 ‘Circuit Zolder’ in de richting van Nederland is dan ook een tweetal maanden afgesloten tot het einde van de werken. Meer informatie over deze werken kan je terugvinden op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Alle geplande werken op het grondgebied van Lummen vind je verzameld op de website van Geopunt

 

Heraanleg kruispunt Grote Baan (Zwarte Ring)

Aard van de werken:heraanleg kruispunt
Start van de werken:19/03/2021
Uitvoeringstermijn: 
 

19/03/2021-31/07/2021 : Boringen in de berm

Boringen in de berm.

U vindt het signalisatieplan hier.

12/04/2021-16/07/2021 : Kabelwerken

Kabelwerken op de Grote Baan, tussen de rode lichten en de Violetstraat.

Wisselende doorgang dmv verkeerslichten.

Signalisatieplannen vindt u hier.

Verhogen brug Genenbos

Aard van de werken:Verhogen brug over kanaal
Start van de werken:22/06/2020
Uitvoeringstermijn: 
Verkeershinder:

In de zijstraten van de Genenbosstraat zijn de laatste rioleringswerken nog in uitvoering. Hierdoor kan plaatselijk nog hinder zijn.

Afbraak van de kanaalbrug.

Vanaf 22 juni 2020 beginnen de werken voor het afbreken van de huidige brug en aanleg van de nieuwe kanaalbrug in Genenbos. 

De Genenbosstraat zal dan thv de Kanaalstraat aan weerszijden van de brug volledig onderbroken worden. De Kanaalstraat is bereikbaar.

Er wordt een omleiding voorzien :

- voor fietsers : klik hier
- voor ander doorgaand verkeer : klik hier

Omleidingen De Lijn :
Omleidingsplan - Lijn 92
Omleidingsplan - Lijn 30-52

23/11/2020 - 4/12/2020 : aanleg Kanaalstraat

Aanleg aansluiting Kanaalstraat op rotonde brug - fase 1.

De Kanaalstraat blijft bereikbaar dmv afwisselend verkeer mbv rode lichten. 

U vindt het signalisatieplan hier.

04/12/2020 – 14/12/2020 aanleg Kanaalstraat – fase 2

Aanleg aansluiting Kanaalstraat op rotonde brug - fase 2.

De Kanaalstraat blijft bereikbaar dmv afwisselend verkeer mbv rode lichten. 

Fietsers moeten voorrang geven aan alle verkeer bij oversteek van tijdelijk fietspad naar nieuw fietspad en omgekeerd.

U vindt het signalisatieplan hier.

12/12/2020 : asfalteren Kanaalstraat

Op 12/12/2020 zal de Kanaalstraat afgesloten worden wegens asfalteringswerken.

Ter plaatse wordt een omleiding voorzien. U vindt het omleidingsplan hier.

30/11/2020 – 18/12/2020 Havenstraat – Morgenstraat

Ik het kader van de werken aan de brug zal de aansluiting van de Morgenstraat op de Genenbosstraat afgesloten zijn van 30/11/2020 tot 18/12/2020. De Morgenstraat is dan bereikbaar via Het Heike – Lusthofstraat. De bewoners worden individueel verwittigd.

Ook de aansluiting van de Havenstraat op de Genenbosstraat zal afgesloten zijn. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Industriestraat.

U vindt het signalisatieplan hier.

Vanaf 18/12/2020

De brug blijft afgesloten. De bestaande omleiding blijft van toepassing.

03-05/03/2021 : asfalteren Kanaalstraat

Van 03/03/2021 tot 05/03/2021 zullen asfalteringswerken worden uitgevoerd in de Kanaalstraat. 

Voor de fietsers wordt 2-richtingsverkeer voorzien. Het doorgaand verkeer wordt afwisselend geregeld dmv verkeerslichten.

Signalisatieplannen :

Onze excuses voor het ongemak.

12/03/2021 : heropening brug

15/03/2021-31/03/2021 Verfwerkzaamheden

Gedurende 3 tot 5 werkdagen in de periode van 15 tot 31 maart 2021, zullen verfwerkzaamheden worden uitgevoerd aan de brug in Genenbos. Hiervoor is een inname van het fietspad vereist.

De signalisatieplannen vindt u hier :

 

Fietspaden Meldertsebaan, Dikke Eikstraat

Aard van de werken:Aanleg fietspaden Meldertsebaan, tussen de Geeneindestraat en de Mellaerstraat, vernieuwen van het wegdek, aanleg van stoepen in de doortocht Meldert, nieuwe openbare verlichting
Vermoedelijke start:06/01/2020
Uitvoeringstermijn:495 kalenderdagen (+ tot 01/07/2021)
Verkeershinder:

Er is doorgaand verkeer mogelijk van Lummen richting Meldert. Het verkeer van Meldert richting Lummen wordt omgeleid via Beringen.

U vindt het signalisatieplan hier.

Vanaf maandag 20 januari 2020 zullen de bussen van De Lijn van Meldert naar Lummen een omleiding volgen via de Schurfertstraat. Daarom zal vanaf dan in de Schurfertstraat éénrichtingsverkeer worden ingesteld van Meldert naar Lummen (uitgezonderd fietsers). 

U vindt het omleidingsplan hier.

Meer info over de omleiding van De Lijn vindt u hier.

03/08/2020 - 30/11/2020

Het éénrichtingsverkeer van Lummen richting Meldert wordt verlengd tot aan de Hertenrodestraat. Het verkeer komende uit de Mellaerstraat kan enkel rechtsaf richting Meldert.

U vindt het signalisatie- en omleidingsplan hier.

Zie ook de nieuwsbrief van Wegen en Verkeer

Tijdelijke bushaltes De Lijn :

14/09/2020 - 30/09/2020
Tijdelijke verkeerslichten van aan de Hertenrodestraat tot einde werkzone. 

Zie liggingsplan hier.

12/10/2020 - 30/10/2020

 1. 12/10 en 15/10 - 30/10/2020 :
  Kruispunt Meldertsebaan met Zelemsebaan en Pastorijstraat wordt afgesloten aan weerszijden.

  U vindt het omleidingsplan hier.
   

 2. 13-14/10/2020 :
  Meldertsebaan wordt afgesloten achter het kruispunt met Zelemsebaan en Pastorijstraat.
  Doorgaand verkeer komend van Lummen, moet via de Pastorijstraat de aangegeven omleiding volgen. De aansluiting met de Zelemsebaan blijft afgesloten tot 30/10/2020.
  U vindt het omleidingsplan hier.
  Meer info vindt u ook in de nieuwsbrief van AWV.

​​16-17/12/2020 : Aanbrengen toplaag.

16/12/2020 vanaf 19u aanbrengen kleeflaag
17/12/2020 tot 19u aanbrengen toplaag

09/01/2021 - 30/04/2021

Voorlopige openstelling in beide richtingen vanaf de Mellaerstraat tot aan de kerk van Meldert. Er is nog geen definitieve signalisatie en de snelheid blijft beperkt tot 50 km/u. 

Voor fietsers blijft de omleiding van toepassing, gezien de berm en het fietspad nog afgewerkt moeten worden.

Het signalisatieplan vindt u hier.

Aangepaste dienstregeling van De Lijn vindt u hier.

Uitgebreide info vindt u hier.

01/02/2021 start der werken Blanklaarstraat.
U vindt de nieuwsbrief van AWV hier

Presentaties:17/12/2019 Presentatie werken Meldertsebaan

Riolerings- en wegenwerken Blanklaarstraat

Aard van de werken:Rioleringswerken en heraanleg weg
Start der werken:01/02/2021
Uitvoeringstermijn: 
Verkeershinder:

De gemeente Lummen, Aquafin, Fluvius en AWV zullen riolerings- en wegenwerken uitvoeren op de N725 Blanklaarstraat tussen de Grote Baan en de gemeentegrens met Diest.

Ook de Baanhuisstraat en Violetstraat woren vernieuwd.

Overzichtelijke info over de verkeershinder vindt u hier.

Signalisatieplannen :

 1. 01/02/2021 : eerste week
 2. 08/04/2021-12/04/2021
 3. 02/04/2021-29/09/2021
 4. 29/09/2021-01/2022

 

Rioleringswerken St.-Sebastiaanstraat

Aard van de werken:Rioleringswerken en heraanleg weg
Start der werken :20/01/2020
Uitvoeringstermijn:tot 30/04/2021
Verkeershinder:

St.-Sebastiaan- en St.-Lutgardisstraat worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is geen doorsteek mogelijk van Lummen naar Paal en omgekeerd.

De bewoners worden persoonlijk verwittigd.

19/03/2021-30/04/2021

Afwerking rioleringswerken en heraanleg weg (asfaltering).

Blijf op de hoogte. Schrijf je hier in op de digitale nieuwsbrief van Wegen en Verkeer.

Omwille van de werken zal ook De Lijn haar dienstregeling moeten aanpassen. Schrijf je daarom in op de omleidingsbrief.

 
Werken Meldert: Aangepaste dienstregeling De Lijn

- Aquafin en Fluvius ontwerpen momenteel een rioleringsproject in de Koekoekstraat, Oudestraat, Tuinstraat, Geneikenstraat, Sacramentstraat, Lijsterstraat en Dwarsstraat. Je vindt alle info hier.

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws uit Lummen in je inbox